Om Kanal 10

Lär dig mer om Kanal 10 och vilka vi är

Kanal 10 är Sveriges kristna tv-kanal. Hos oss hittar du ett brett utbud av program, allt med en tydlig kristen fokus. Vi sänder allt från långfilmer, nyheter, barnprogram, undervisning, debatter, Gudstjänster och förbönsprogram. En vecka i månaden sänder vi även våra uppskattade Café- och Kampanjkvällar. Då bjuder vi på en mix av musikframträdanden, intervjuer och samtal direkt från vår studio i Älmhult.

Kanal 10 är en kristen kanal, något som tydligt framgår i de program som vi sänder. Vi bekänner oss till den apostoliska trosbekännelsen, med Jesus tydligt i centrum. Kanal 10 är inte bunden till något samfund, utan strävar efter en så stor bredd som möjligt. Vi sänder program från både OAS-rörelsen inom Svenska kyrkan, till flera olika frikyrkoförsamlingar i Sverige.

Ett fåtal av våra program sänds på engelska, men del allra mesta är antingen på svenska eller sänds textat. Vårt mål är att sända så mycket som möjligt av våra program på svenska. Vi sänder kristen tv dygnet runt, uppdelade på tre åttatimmarsblock – ett åttatimmarsblock mellan 16 och 24, och därefter sänds programmen i repris fram till klockan 16 nästa dag.

Kanal 10 startade sina sändningar 2005, och utvecklas och växer stadigt sedan dess. Sedan starten har det skett stora förändringar med programinnehållet, och vi får ständigt fler tittare. I dag finns vi, förutom via parabol (Siriussateliten), även som tillvalskanal via Tele2 och Telia. Du kan också följa Kanal 10 via vår web-tv.

Kanal 10 finansieras till största delen av frivilliga gåvor från våra tittare. Vi har flera tusen partners som varje månad bidrar till att Kanal 10 kan gå runt, men också att vi har en möjlighet att utvecklas och förbättras.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra och utveckla våra program, och får stor respons från tittarna. Inte minst till vårt uppskattade förbönsprogram Vi ber för dig, som under åren har tagit emot tiotusentals böneämnen.

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss!

Vision och Uppdrag

"Till välsignelse för församlingarna i Sverige och ett väckelsens redskap för vårt land."

Vår vision och vårt mål är att vara en allkristen TV-kanal som tilltalar både de olika kyrkorna i Sverige, men framför allt också den som inte har en kyrklig bakgrund eller tro på Jesus.

I dag sänder vi bland annat från OAS-rörelsen inom Svenska kyrkan, pingströrelsen och trosrörelsen. Vår drivkraft är att förmedla evangeliet om Jesus Kristus, att han dog och uppstått för våra synder och att den som tror på honom blir frälst, oavsett bakgrund.

Vi sänder främst för att nå dem som inte tror, men också för att vara till välsignelse för den som redan tror. Vi vill att våra sändningar ska hålla hög kvalitet, och arbetar ständigt för att utveckla både tekniken och programinnehåll.

Vi strävar efter att utbudet i så stor utsträckning som möjligt ska vara på svenska eller med svensk textning. Kanal 10 drivs utan ekonomiska vinstintressen, men en god ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas.

Visionen för Kanal 10 kan sammanfattas i flera punkter:

1. Vi vill ge en tydlig och klar bild av att Jesus Kristus är Guds son och den enda vägen till frälsning. Att den som tror och tar ?emot Honom blir frälst.

2. Vi vill vara en profetisk röst för vår tid med utgångspunkt ?i Guds ord, Bibeln.

3. Vi vill undervisa i Guds ord, till uppbyggelse för den troende att leva ett framgångsrikt kristet liv i sin vardag och i tjänst för Herren.

4. Att nå varje individ på sitt språk, med Guds Ord i Sverige och globalt.

Få in Kanal 10

Att se på "vanlig" TV

Kanal 10 sänds via satellit på Astra 4A 5 grader öst och Thor 1 grad väst (Allente) som en gratiskanal. Alltså kan du som har en liten så kallad FTA-box (parabolbox för gratiskanaler) ta emot Kanal 10:s sändningar.

Du kan också se oss via något kabelnätverk som har kabel in i ditt hus/lägenhet. I dagsläget finns Kanal 10 i Tele2:s, Sappa:s och Junet:s utbud (klicka på namnen för direktlänk). Sappa och Junet samarbetar med lokala kabelnätevrk, så där får man gå in på deras respektive hemsida för att se om de kan leverera på din ort.

Har man tillgång till internet, så kan man se på Kanal 10 gratis och enklast är via kanal10.se/titta.

Har man en sk smarttelefon, så kan man hämta vår app "Kanal 10 Sverige", för att se hela vårt utbud. Detsamma gäller om du har en AppleTV- eller AndroidTV-box. Boxarna finns att få tag på i vanliga elektronikbutiker och kostar allt från 600:- upp till ett par tusen kronor.

Watch anywhere, anytime

  • iPhone
  • Apple TV
  • Android
  • Android TV
  • Fire TV
  • Roku®
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙