Pilgrim Media
Programmets sänds närmast
  • 22 april 18:00
  • 23 april 2:00
  • 23 april 10:00
  • 29 april 18:00
  • 30 april 2:00
  • 30 april 10:00
  • 06 maj 18:00
Vi brinner för att se fler människor bli mer hängivna i sin tillbedjan till Jesus. Det är lätt att tappa bort sig i samhällets alla tankar och idéer, men Guds ord som sanning förändras inte bara för att den rådande kulturen gör det. Vi vill vara en motkultur som kommer med sanning och uppmuntrar till förnyelse. Vår förhoppning är att alla som tittar på våra program ska få med sig något som startar en tanke, eller förändrar hela livet.  Pilgrim Media producerar tv-program för Kanal 10 och Öppna Kanalen. Vi sänder framför allt predikningar men du kan också få se ett och annat vittnesbörd eller sångprogram. Läs mer på www.pilgrim-media.tv