Öppen bibel
Programmets sänds närmast
  • 22 april 11:00
  • 28 april 19:00
  • 29 april 3:00
  • 29 april 11:00
  • 02 maj 20:30
  • 03 maj 4:30
  • 03 maj 12:30
Öppen Bibel Johnny Foglander är en av Sveriges största bibellärare. Johnny har en oerhörd förmåga att på ett inspirerande sätt göra bibeln levande. Genom sin profetiska insikt och skärpa, kan han kan få de mest komplicerade verserna i bibeln att framstå som självklara.