Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.
Gudstjänst från Svedjeholmskyrkan
Programmets sänds närmast
Vår vision bygger på Jesu ord i Matt 28:18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla (ordet har också betydelsen "bevara", "hålla fast vid) allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Detta betyder att vi har en utåtriktad kallelse till alla människor runtomkrig oss. Men även en inåtriktad kallelse att växa i allt det Jesus har befallt och lärt oss genom sitt liv och sitt ord. Dessa båda rörelser, inåt och utåt, är viktiga för att leva ett sunt kristet liv. Vårt mål är inte bara att klara oss i dag och imorgon utan hela vägen hem till himlen. Gud har gett oss kyrkan/församlingen för att vi skall ha ett andligt hem och en tillhörighet här på jorden. Vi vill vara en växande, välkomnande och generös Kristuscentrerad kyrka för alla generationer och nationalliteter! Som församling är vi en del av den kristna kyrkofamiljen och strävar efter god gemenskap med alla kristna bröder och systrar i de andra kyrkorna. Svedjeholmskyrkan vill vara en öppen kyrka för alla människor genom att: Visa på möjligheten att genom Jesus Kristus upprättas, befrias och få en hel relation till Gud, oss själva och till andra. Som pastorer ber och tror vi att du i församlingen tillsammans med dina bröder och systrar i Herren skall finna den dröm och längtan Gud har lagt i ditt hjärta! Välkommen att vara en del av församlingsgemenskapen!! Thomas & Maria Nordberg, pastorspar Mer information hittar du på www.svedjeholmskyrkan.se