Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

Jag tror på Stålmannen

Joakim Claesson | 2018-10-29 11:42:32

Kära vänner, partner och gåvogivare till Kanal 10,

Under en onsdag i oktober hade vi besök i Citykyrkan av en predikant från Australien. Han talade om att leva i smörjelsen och att be mycket i tungor. Han sa bl.a. att vi inte kan ändra det som har hänt, men vi kan påverka det som kommer att hända och det gör man när man ber i tungor. Vi ber för något som vi inte känner till med hemliga ord till Gud som vet vår framtid. I Anden förbereds lösningen på de problem eller förhållande vi kommer att möta. Vi kan alltså påverka det som inte har skett och som vi inte känner till, bara genom att använda vårt övernaturliga bönespråk som Gud har gett oss. Det var väl inte ordagrant så han predikade, men ungefär med de orden.

Det var i detta sammanhang som jag osökt kom att tänka på Stålmannen. Självklart tror jag inte på den uppdiktade seriefigur som man läser om i serietidningar, men jag tror på de egenskaper som han beskrivs med. Stålmannen ser genom allt, hör allt, är onaturligt snabb, har obegränsad kraft osv. Till slut, det viktigaste - han vinner ALLTID över det onda. När jag hörde predikan, rusade dessa tankar igenom mitt huvud. Den helige Ande har alla de egenskaperna, men med den stora skillnaden att han inte bara finns på en plats, utan överallt. Dessutom - han har valt att göra det genom oss. Vi har fått del av allt detta när vi sa ’ja’ till Jesus (Apg 2:38).

Du kanske tycker att jag raljera, men faktum är att vi som kristna sällan tänker på vilken auktoritet och makt vi har fått av Jesus. Vi kan dessutom be för sjuka och de blir friska (Mark 16:17-18).
När det gäller Stålmannen, har han egentligen bara en svaghet och det kallas kryptonit och gör honom helt kraftlös. Helig Ande har ingen svaghet, men han kan inget göra om inte du och jag visar vår vilja och ber om hjälp i Jesu namn. Tänk om du och jag verkligen visade Jesus att han är vår Herre och börjar göra det han befallde oss enligt Mark 16. Under och tecken ska ske överallt där vi går fram och människor blir fria från ondskans makt. Nog är det väl ändå lite ”stålmannen” över det hela?

Ha en underbar fortsättning på hösten och ge er hejdlöst åt Herren!

 

 

 

Jag tror på Stålmannen