Att gå på vatten

08 March 2021
Kära vänner, partner och gåvogivare till Kanal 10, Nyligen lyssnade jag på en sång som tog tag i mig. Den heter ”Walk on water”. Refrängen går så här: ”Det är så här du går på vatten - du sätter en fot framför den andra”. Sången handlar om att göra det omöjliga och att lita på Gud där man går. Med andra ord; vi ska göra det vi kan, gå med våra fötter, och Gud fixar underlaget / omständigheterna.

Kära vänner, partner och gåvogivare till Kanal 10,

Nyligen lyssnade jag på en sång som tog tag i mig. Den heter ”Walk on water”. Refrängen går så här: ”Det är så här du går på vatten - du sätter en fot framför den andra”. Sången handlar om att göra det omöjliga och att lita på Gud där man går. Med andra ord; vi ska göra det vi kan, gå med våra fötter, och Gud fixar underlaget / omständigheterna.

I Matteus kap 14 står det om Jesus och Petrus som gick på vattnet. Läs gärna från vers 22 och försök tänka dig in i situationen. Av alla de lärjungar som var i båten, så var det bara Petrus som bad om att få gå på vattnet. Varför? Förmodligen var de andra lärjungarna för rädda för att testa, både för vågorna och att de inte var säkra på om det verkligen var Jesus. Petrus begärde därför ett tecken: ”Om det är du Jesus, befall mig att komma” och Jesus sa ”Kom!” så Petrus gick. Många påpekar gärna det faktum att Petrus sjönk, men jag är så fascinerad av Petrus tilltro till att Jesus skulle ta hand om omständigheterna - vågorna och vattnet. Petrus visste att Jesus hade makten att göra vad som helst (och om Petrus behållit blicken på Jesus, hade han aldrig sjunkit).

Gud har aldrig bett oss att göra något övernaturligt i vår vandring med honom. Han har bara sagt ”Kom och följ mig”. Vi tror ofta att vi måste vara speciella eller göra spektakulära saker, men Jesus kräver ingenting av oss. Bara att vi är de vi är och att vi gör det vi kan, varken mer eller mindre. Vi ska vara som Petrus - gå när Jesus kallar och försöka hålla blicken på Honom. Var inte rädd för allt som finns runt omkring dig. Har Gud kallat dig, så gör han till och med så att det går att ”gå på vatten”. Gud begränsas inte av våra omständigheter. Hade det varit vi som stod där vid Genesarets strand, hade vi antingen lånat en båt eller gått runt sjön. Jesus gjorde något INGEN hade ens kunnat fantisera om. Begränsa inte Gud i din vardag. Tro honom att göra det omöjliga, det ingen ens kan fantisera om. Bara gör det du kan; sätt en fot framför den andra och gå.

Guds rika välsignelse till dig!

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙