Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

Djup av syfte och lager av mening

Sara Yonadam | 2018-11-08 09:12:30

"Hur stora är inte dina verk, Herre,
hur djupa dina tankar!"

Psalm 92:6 (SFB)

Jag har alltid läst olika översättningar av Bibeln, även om Svenska Folkbibeln är den jag utgår ifrån, men det senaste året har jag upptäckt flera fantastiska översättningar/parafraser, bland annat en översättning som heter The Passion Translation (TPT).

En ny översättning kastar nytt ljus på redan lästa (och ofta memorerade) texter och för mig upplivar det min ande på ett ganska överväldigande sätt. Just The Passion Translation får mig att jubla över bibelord på nytt och rör mig ofta till tårar.

Låt oss idag titta på detta bibelord som jag skrev i inledningen, Psalm 92. I svenska Bibeln är det vers 6, men i TPT blir det vers 5 p.g.a. att versindelningen ibland kan skilja sig lite mellan olika språk. I TPT lyder denna vers så här (ordagrant översatt från engelska):
"Flera djup av syfte och lager av mening genomsyrar allt du gör."

Bara läs det sakta och tänk på orden. Flera olika djup och olika lager av mening genomsyrar allt Gud gör.

För mig visar det att Gud är oändlig. Hans planer för oss är inte bara ett lager, utan det finns flera lager av det. När Gud säger något, eller tänker ut planer för oss, så är det inte bara på den nivå vi kan föreställa oss, utan Hans tankar består alltid av flera lager. Så när vi har nått det första lagret så är löftet fortfarande inte fullbordat - DET FINNS MER!

Det finns flera lager av mening i allt det Gud gör och vill göra. För mig betyder det, bl.a. att ett lager av mening är du.
Gud älskar dig. Du är Hans barn. Hans omsorg om dig är exklusiv på det sätt att du inte tävlar med någon annan i varken värde eller syfte. Gud vill välsigna dig för din skull, för att visa Sin godhet mot dig, bara för att du och du och Han älskar dig.
Ett annat lager av samma mening är andra människor.
Gud vill välsigna dig och använda dig för att nå andra och vara en välsignelse för andra.
Hur går dessa två lager ihop? Det gör de, för Gud är utanför alla våra begränsningar och Han tänker alltid i lager på lager på lager.
Ett annat lager i samma mening, är den andliga aspekten.
Gud vill välsigna dig för att Han älskar dig, Han vill välsigna dig för att Han älskar andra och behöver din hjälp med att nå dem, men Han vill också välsigna dig för att du ska bära ett ljus i andevärlden och vara en andlig byggsten i Guds rike på jorden.

Du ser, lager på lager av mening genomsyrar allt Han gör. Det finns ett otroligt djup i syftet för våra liv, mer än bara våra egna ambitioner och visioner.

Och att få lära känna mer av Gud medan vi sjunker djupare ner i Honom som person och i Hans syfte för våra liv, gör att hungern efter Honom aldrig mättas utan ökar. Ju mer vi upplever av Honom desto mer beroende blir vi av att få mer. För det är sådan Han är. Han är så djup och så stor att vi kan förnöja oss genom hela livet av att lära känna mer av Honom och låta Honom ta mer och mer plats i oss. Hans tankar sträcker sig inte bara till det vi kan föreställa oss utan långt utöver. Ja, Gud vill att du ska lära känna Honom personligen. Ja, Han vill att den uppenbarelse du får om Honom ska påverka hur du är mot dina grannar, kollegor, klasskamrater, vänner, familj. Det handlar inte bara om dig. Men det handlar också om dig. Och om din granne. Och om världen. Och om evigheten.

Vill du börja drömma igen? Du är långt ifrån klar med ditt syfte. Det finns mer för dig i varje område av livet. Så dröm, ta steg och ära Gud med ditt liv. Låt djupen av syfte få uppenbaras och ta mer utrymme i ditt liv och se de olika lager av välsignelse, inflytande, mm som Gud tänker för det Han har lagt i ditt liv.

Djup av syfte och lager av mening