Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

Påsken i praktiken - Hur påverkar påsken vårt vardagliga liv

Sara Yonadam | 2018-03-26 10:30:59
Nu är vi inne i ”stilla veckan”; påskveckan. Den vecka på året då många av oss tar extra tid för Bibelläsning och att tänka på Jesu sista vecka. Från Palmsöndagen då Jesus red in i Jerusalem för att bli (profetiskt) hyllad som Israels Kung till skärtorsdagens Getsemane-stund, långfredagens till synes oändliga lidande och döden på korset, vidare till den tysta påskaftonen som bäddar för en euforisk uppståndelse-söndag!

Det är lätt att uppehålla sig länge vid lidandet och det tysta, och sedan skynda igenom uppståndelsedagen och sen återgå till det vardagliga livet. Men vi vet ju att påsken menad att vara mer än en religiös högtid. Det som skedde under påsken har förändrat mänsklighetens möjlighet till evigheten för evigt. Och den har också förändrat vårt vardagliga liv. Eller, den var iaf tänkt att göra det.

I 1 Korinthierbrevet skriver Paulus så här:

Men om Kristus inte aldrig uppstod från de döda, då är er tro meningslös. Och betyder ju att ni inte har fått förlåtelse för era synder och att det inte finns något evigt liv att se fram emot. Och då måste också de som trodde på Kristus när de dog ha gått evigt förlorade. Nej, mina kära vänner, om det hopp om räddning som Kristus har gett oss bara gäller livet här på jorden, då är det verkligen synd om oss.
Men nu är det faktiskt så att Kristus har uppstått från de döda, och att han är den första av alla döda som en dag ska uppstå. Döden kom in i människosläktet genom en människa, och därför kom också uppståndelsen från de döda genom en människa. Alla dör på grund av sitt släktskap med Adam, och på samma sätt uppstår de människor till nytt liv som lever i gemenskap med Kristus.

(1 Kor 15:17-22, Nya Levande Bibeln)

Poängen är att Jesu uppståndelse, inte död, möjliggjorde för oss ett evigt liv som vi kan påbörja redan här på jorden och sedan fortsätta i vårt del 2 – livet efter döden.

Och ofta kan vi skjuta upp vår förväntan till just det som ska komma. ”En dag ska han torka bort alla våra tårar.” ”En dag ska vi lovsjunga Honom i evighet.” ”En dag ska vi regera med Honom.”

Men idag då? Tänkte Jesus bara på vår tillvaro i himlen när han hängde på korset och höll sig från att kalla på änglaarméerna som hade kunnat komma och befria honom? Han tänkte på evigheten, absolut, men han tänkte också på idag.

”Det är Gud själv som gjort oss till det vi är. Genom gemenskap med Jesus Kristus, har han förvandlat oss till nya människor, som är beredda att göra de goda gärningar Gud från början planerade att vi som tillhör honom skulle göra.”
(Ef 2:10, Nya Levande Bibeln)

Så, avslutningsvis, hur påverkar påsken oss i vårt vardagliga liv? Jo, genom att vi älskar Herren vår Gud, som räddat oss och renat oss från alla våra synder och övertramp och befriat oss från det rättmätiga straff som väntade oss, och att vi följer Honom i stora som små beslut och vägval. Och att vi älskar vår nästa så som Jesus har älskat oss, dvs. att vi betjänar alla vi möter på, att vi faktiskt utför alla de hjälpsamma gärningar, kärleksbevis, bekräftelse och uppmuntran, som Gud har förberett för oss att utföra.

”På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och hyllar er Far i himlen.”

(Matt 5:14, Nya Levande Bibeln)

Så låt påsken leva i ditt hjärta och i dina händer. Var välsignad för att välsigna andra. Förmedla hopp och tro, och visa kärlek genom praktik. Då kommer ingen demon i helvetet att kunna hindra den väckelse vi längtar efter.

Med kärlek,
Sara
Påsken i praktiken - Hur påverkar påsken vårt vardagliga liv