Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

Finlands sak är vår

Sara Yonadam | 2017-12-06 14:16:07

 

"Finlands sak är vår" - det var den svenska inställningen under det finska vinterkriget. Vinterkriget var mer än en konflikt mellan två länder, kriget var en slutstrid för att behålla den finska självständigheten. Självständigheten som idag har varat i 100 år, men som var dyrköpt och prövad in i det sista. En självständighet värd att firas och soldater värde all heder.

Den gamla finska hymnen "Veteranens kvällsrop" uppmanar så här:

"Vårda om, snart är bröderna borta,
kom ihåg, för dem var landet dyrköpt.
Berätta, för era barnbarn med sånger,
minnena får aldrig blekna!"

Den här låten får mig att tänka på Guds egna uppmaning till Hans folk i 5 Mos 4:9-10a:

"Glöm aldrig bort vad ni har sett Gud göra för er! Hans under ska sätta djupa och bestående spår i era liv! Berätta för era barn och barnbarn om dem. Kom särskilt ihåg den dag när ni stod inför Herren..."

Det är så viktigt att det som definierar oss också förs vidare till generationerna efter. Mina barn, 7, 6 och 3 år gamla, vet att deras mamma inte alltid har följt Jesus. Eller ja, 3-åringen förstår nog inte så mycket, men de andra två har, på den nivå de är på, förstått att det behövs ett aktivt beslut om att följa Gud. "Berätta för era barn och barnbarn... Kom särskilt ihåg den dag när ni stod inför Herren..." Av allt jag vill föra vidare till mina barn; värderingar, etnisk tillhörighet, etik och moral, humor och en positiv livssyn, så trumfar inget berättelsen om den dagen då jag stod inför Herren och gensvarade på Hans kallelse för mitt liv och det frihet som förlöstes för mig.

Fysisk frihet är ovärderligt. Alla människor har inte ens turen att få uppleva det. Men andlig frihet är det största. Och ingen annan har betalat det fullständiga priset utom Jesus, Guds Son och samtidigt människoson. Han drack inte bara ur kalken, han drack upp varenda droppe. Han lämnade inget ogjort, utan fullbordade hela Guds plan om att köpa frihet för oss som inte förtjänade den.

Tillbaka till min inledning, "Finlands sak är vår". Får jag utmana dig idag? Om jag säger "De förlorades sak är vår", skulle du säga ditt "amen"?
Kan du tänka dig att mönstra och gå in i krig för de som inte kan slåss för sig själva?

Paulus hade just denna inställning, både när det gällde människorna i församlingarna han översåg, men också när det gällde de som ännu inte hade kommit till den frihet som tron på Jesus ger. Han uttryckte det bl.a. i 2 Kor 12:15 när han skrev:
"Jag skall med glädje offra allt, ja, offra mig själv, för att rädda er."

Svenskarna som reste till Finland för att slåss för Finlands självständighet offrade sig för de som inte kunde slåss för sig själva.
De unga finska männen som ännu inte hade hunnit uppfylla några av sina drömmar tvekade inte att offra sig för sina bröder och systrar.

Och idag kan vi, bör vi, som barn till Friheten själv, kämpa för de som fortfarande lever i bundenhet.
Vi krigar för dem när vi bygger Guds församling, för när församlingen vinner mark ökar Guds Andes påverkan i vår omgivning.
Vi kämpar för dem när vi ger av våra ekonomiska medel för att de ska nås av både evangelium och av praktiskt uttryckt kärlek.
Vi strider för deras själar i våra förböner, när vi ber lika innerligt som om det gällde våra egna barns själar.
Vi banar väg för dem när vi inte dömer eller fördömer, utan är fulla av nåd och barmhärtighet mitt i sanningen om deras tillstånd, och vägen till Gud blir tydlig för dem.

Så ta inte den frihet du har för givet. Fira den och låt den betyda något, både för dig och för de som finns runtomkring.

Tack till er som bad de böner som banade väg för mig när jag var 15 år gammal och tog emot Jesus i mitt liv.
Tack till er som krigade för min själ genom att visa villkorslös kärlek.
Och tack till er, krigsveteraner, som gav oss ett självständigt och fritt land och räddade oss från kommunismens slaveri.

GRATTIS FINLAND 100 ÅR!

 

Finlands sak är vår