Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

Frihet - en gåva, ett val, en person

Sara Yonadam | 2017-10-13 10:36:49

När jag gav mitt liv till Jesus, för 17 år sedan, kom jag in i ett liv av frihet. Mitt naiva jag trodde på något sätt att frihet var en engångsföreteelse, att jag "blir fri" och sedan "är fri". Ju äldre jag blir och ju fler "skruvade bollar" (s.k. "curveballs") jag får möta och bemöta på bästa sätt, desto mer förstår jag att frihet absolut inte var en engångsföreteelse som sedan förblir något statiskt. Jag inte bara är fri, jag behöver leva i friheten. Jag behöver välja frihet framför bundenhet eller begränsning.

Paulus skriver just om detta i Galaterbrevet. Större delen av brevet handlar ju om att leva ett liv i frihet och för att sammanfatta min poäng denna gång, skriver jag här ett utdrag ur Galaterbrevet kap 4 och 5:

"På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba ! Far!" Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. (4:3-7)... Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? (Gal 4:9) ... Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. (5:1)"

Till denna frihet... Vilken frihet? Först och främst att vi är rättfärdiga inför Gud utan egna gärningar eller förtjänster. Vi har rätt att vara Hans barn och leva för evigt med Honom. Vi är också fria att ha access direkt till Gud själv, skaparen av himmel och jord. Vi behöver inte be via varken någon människa eller något kyrkohistoriskt helgon. Vi kan gå direkt till den Evige och uttrycka allt som vi tänker på och känner.

Friheten vi har möjliggör också ett liv som mer och mer liknar Jesu liv. Ett liv som kännetecknas av nåd och sanning, kärlek till våra medmänniskor på samma sätt som vi själva längtar efter att vara älskade och accepterade, och nitälskan för Guds hus, med en röd tråd av evighet i allt vi gör.

Frihet är en gåva. Det är något vi aldrig kan förtjäna eller betala priset för. Vi får ta emot frihet.

Frihet är också ett val. I varje situation vi ställs inför, tillsynes oviktig eller ytterst viktig, får vi välja frihet. Vi får välja att fria hellre än fälla. Vi får välja att vara fria att inte ha en opinion i alla frågor. Vi får välja att leva i frihet och inte i synd.

Frihet är framför allt en person. Frihet är inte en handling eller en känsla. Den byggs på en uppenbarelse, en förvissning, som grundar sig på en enda person: Jesus Kristus. Utanför Jesus finns ingen sann frihet. Men i Honom finns verklig frihet genom hela livet.

 

Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria... Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria."
(Joh 8:31-32, 36)

Frihet - en gåva, ett val, en person