Ledarbloggen

Joakim Claesson är VD för Kanal 10, lovsångsledare och äldste i Citykyrkan i Älmhult. Hans stora passion för Jesus och hans vilja att sprida Guds rike präglar allt han gör.
39 inlägg
Startade 12 September 2013
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙