Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

Kristen tro byggde landet - sälj inte ut grundbulten

Tommy Dahlman | 2019-03-04 08:03:42

Inom religionskunskapen lär man att Sverige blev ett kristet land under en 200 årig process från cirka år 800 och framåt. Detta är bland det största som har hänt i hela Sveriges historia. 

Innan kristendomen kom till Sverige var landet uppbyggt av ätter och släktband. Varje människa sågs som medlem i en släkt och varje ätt var en egen stat som både anklagade, dömde och utfärdade straff. Kristendomens framväxt hjälpte vårt land att bygga ut ett nytt rättsväsende och de nya lagarna om människors lika värde, rättvisa, att vi ska ta hans om svaga och utsatta byggde på Bibelns budskap. Även de ökända plundringstågen upphörde när vikingarna blev kristna. De kristna missionärernas heroiska insatser för att bekämpa den tidens blodshämnder och fejder kan inte överskattas. 

När Sverige blev ett kristet land sökte man inte bara att införa rättvisa, utan också barmhärtighet och nåd. Förmildrande omständigheter i de gamla och primitiva släktstaterna hade tidigare inte varit aktuellt. Även synen på kvinnorna förändrades eftersom man i Sverige, innan kristendomen kom, hade förskjutit kvinnan till en mycket låg ställning. Före den kristna trons framväxt i Sverige predikade man i i enlighet med hednatron att kvinnorna inte kom till paradiset, dit kom bara männen. De kristna missionärerna såg även till att möta trälarna med helt nytt värde vilket gjorde att många utsatta människor fick ett nytt hopp när de lyssnade till missionärernas evangelium. 

Kristendomen påverkade hela människosynen och alla områden i livet, sättet att tala och umgås, kulturen, konsten, musiken, utbildningen och vetenskapen. Så en icke-troende som bor i Sverige är dagligen omgiven och påverkad av det som de kristna värderingarna åstadkommit i Sverige under århundraden.

Men kristendom är inte bara människosyn, etik, seder, skrivna och oskrivna regler. Kristendom handlar framför allt om att möta Jesus och uppleva gemenskap med Gud och få visshet om evigt liv. Bibeln blir i det mötet en ny bok för den pånyttfödde där summan stavas sanning. Synder blir förlåtna och det nya livet karaktärsdanande. Goda handlingar och strävan efter hållbar etik i allmänhet gör ingen människa till kristen eller ett land till kristet. Kristus måste få vara i centrum. Tron på den korfäste och den uppståndne och relationen till Kristus är grunderna för att kalla oss kristna, i annat fall tömmer vi begreppen kristen och kristet på det ursprungliga innehållet.

Den svenska historien visar oss dock att kristna värderingarna som springer fram ur de kristna tron är bra för samhället. En kristen värdering är att ställa upp och försvara de mest utsatta. Därför har vi som kristna ett ansvar att bekämpa dödshjälp och korrigera en ytlig syn på aborter och vi ska tydligt värna om familjen. Kristen tro är bra för Sverige. Det har det alltid varit. 

Kristen tro byggde landet - sälj inte ut grundbulten