Att leva i Hans närhet

Min vän, Gud är så kärleksfull och så ren att Han inte står ut med något som Han anser vara orent eller ont. Det spelar ingen roll vad vi människor anser vara gott, om Gud säger att en viss sak inte är okej, måste vi rätta oss därefter. Varför? Därför att han är Gud, för att Han har skapat den här världen och därför också är den som bestämmer dess ordning. Oavsett vad vi anser eller tycker. Han är den store Jag Är och vi är Hans skapelse

Kära Kanal 10-tittare,

För ett tag sedan läste jag något på Instagram, som grep tag i mitt hjärta. Det handlade om en liten pojke och hans pappa som befann sig på en flygplats. Pojken ställde följande fråga: ”Är Gud stor?” Just då cirkulerade det ett flygplan högt uppe i skyn, pappan pekade på det och sa: ”Tycker du att det flygplanet ser stort ut?” Pojken svarade; ”Nej pappa, det ser pyttelitet ut.” Då tog pappan med sig sin son och ställde honom framför ett plan som stod parkerat på marken. ”Tycker du det här flygplanet är stort?” Den lilla pojken såg upp på den nu gigantiska maskinen. ”Ja, det är jättestort.” Då sa pappa följande: ”Bara om du håller dig nära Gud, kommer du inse hur stor Han är.”

Det här med att hålla sig nära Honom fastnade i mitt sinne. Det är ju så sant, att när vi håller vår tro levande och låter Honom vara Herre, ser vi också hur mäktig Han är, men i samma stund som vi sneglar på världen eller börjar tumma på Hans ord, ser vi honom inte lika klart och tydligt längre, resultatet blir en skev bild av Honom (Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Jesaja 33:13).

Visst älskar himmelens Gud oss, det är ju därför Han sände sin enda son; för att rädda oss. Men vad händer egentligen då vi som människor börjar ifrågasätta Guds vilja och den Han är till förmån för att Han älskar oss? Jag menar att vi inte får glömma att Han också är en Helig Gud som är oföränderlig. Han älskar oss, men kommer aldrig tillåta någon form av ondska eller orenhet i himmeln. Jag anser att vi i vårt land har tappat bort just detta. Han älskar oss så mycket att det verkar som om vi har rätt att ifrågasätta delar av Hans ord därför att detta inte stämmer med det som i vår tid anses vara okej och rätt.

Min vän, Gud är så kärleksfull och så ren att Han inte står ut med något som Han anser vara orent eller ont. Det spelar ingen roll vad vi människor anser vara gott, om Gud säger att en viss sak inte är okej, måste vi rätta oss därefter. Varför? Därför att han är Gud, för att Han har skapat den här världen och därför också är den som bestämmer dess ordning. Oavsett vad vi anser eller tycker. Han är den store Jag Är och vi är Hans skapelse (Jag Är. Jag är den förste, jag är också den siste/Jesaja 48:12). Om detta finns mycket att säga men en sak ser jag definitivt brist på i dagens församling: Gudsfruktan.

Gudsfruktan handlar inte om att vi ska vara förskräckta för Honom, det handlar om att respektera Honom och inse att Han vet bäst, att Han är i kontroll, att Han bör vara Herre i våra liv så vi lever efter det ord Han har talat oavsett vad den här världen anser. Gudsfruktan handlar om att förstå och inse att Han faktiskt är den som slutligen avgör vart vi en gång hamnar. Den handlar om att inse vår plats gentemot vem som faktiskt bestämmer. Fruktan för Gud är att veta vem Han är och att vi, liksom Gud sa till Abraham i första Mosebok 17:1, vandrar vi inför Honom, dag som natt. Är inte det en anledning att tänka oss för så vi lever efter Hans ord? Och dessutom, hur kan en människas vishet eller klokhet vara större än Guds? Hur kan vi bestämma över Guds skapelseordning?

Jag tror det bästa är att hålla sig nära Honom genom att böja sig för Honom och erkänna att Han är Herre. Både över oss och över den här världen. Gud är oföränderlig, Han kommer aldrig rätta sig efter vad vi anser, därför att han är Helig och inte kan vara i närheten av sådant som Han inte ser som rent och gott.

Så min älskade vän, håll dig nära Honom, se varken åt höger eller vänster utan håll din blick stadigt fäst på Honom (Herren är nära alla som ropar till Honom, alla som ropar till honom i sanning/ Psaltaren 145:18), Han som är alltings början och slut, för Honom är ingenting omöjligt. Han kan förändra och hjälpa dig i din situation, hur omöjlig den än ser ut. Hur vet jag detta? Därför att Han är allsmäktig, allvetande och för att Han är Gud.

”Bara om du håller dig nära Gud, kommer du inse hur stor Han är.”

Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte också Gud långt borta? (Jeremia 23:23)

Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. (Gal 1:10)


/Cecilia Claesson

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙