Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

Lyft blicken!

| 2016-10-14 09:53:14

Vi lever i en helt unik tid. Mediesamhället – eller informationssamhället som det också kallas – gör det möjligt för oss att hålla oss uppdaterade om vad som händer på andra sidan jordklotet. I realtid.

Så gott som alla i Sverige vet i dag att republikanerna har en parodisk presidentkandidat i USA:s presidentval till hösten. Ungefär lika många känner till det rysk-syriska barbariet i Aleppo och det ofantliga lidandet som drabbar miljontals människor i och med kriget i Syrien.

Samtidigt som vi får information om viktiga händelser snabbare än någonsin, är möjligheterna att påverka opinionen också helt unika. Det går snabbt att skapa en hysteri, som när hela svenska folket för några år sedan skulle vaccineras mot svininfluensan. Mediesamhället kan även bidra till att en hel kontinent paralyseras av ett terrordåd. Det blir också lätt att skapa skeva bilder av verkligheten.

Informationssamhället är nämligen tillgängligt för alla: för kapitalister, despoter, idealister, terrorister, demokrater, lögnare och kommunister.

 

Som kristna har vi inte alltid varit i framkant när det gäller att använda oss av de kanaler som i dag finns tillgängliga för att sprida evangeliet. Faktum är att möjligheterna till effektiv kommunikation aldrig har varit större än de är just idag. När vi underskattar dessa möjligheter och den påverkan som medier utsätter oss för, hamnar vi ofrånkomligt på efterkälken. Någon annan får tolkningsföreträde och ges tillfälle att beskriva verkligheten utifrån sin egen världsbild och vi förlorar därmed inflytande.

Låt oss med dessa ord lämna det negativa och istället se på möjligheterna. Närmare bestämt på vad som skulle hända om Inblick skulle fortsätta att öka sin upplaga på det sätt tidningen gjort hittills. Först och främst skulle fler prenumeranter innebära ett ännu större inflytande och ett kraftfullare genomslag i opinionen. Och tidningens nyheter, vittnesbörd och opinionsbildning skulle i större grad prägla det svenska samhället. En större upplaga skulle även innebära högre intäkter, vilket skulle höja kvalitén ytterligare.

 

Till detta kommer att presstödet, så som det är konstruerat i Sverige, skulle bli betydligt högre vid en högre upplaga. I år ökade Inblicks presstöd med 672 000 kronor på grund av förra årets upplageökning. Om vi i snitt ökar med ytterligare ca 400 prenumeranter under 2017, ökar det årliga stödet med 280 000 kronor. Vid en ökning med 1400 prenumeranter blir ökningen 559 000 kronor per år, vid 2400 prenumeranter blir presstödsökningen drygt 1,1 miljoner och vid en ökning på 3400 nya prenumeranter skulle presstödet öka med nästan 1,6 miljoner per år.

Som du säkert förstår skulle vi kunna göra en ännu bättre tidning om vi lyckades öka upplagan och därmed intäkterna.

Vi vill därför vädja till dig om hjälp att öka Inblicks upplaga till nya höjder. På Inblicks hemsida finns en länk med ett riktigt bra halvårserbjudande när du prenumererar själv eller gåvoprenumererar på tidningen till en vän. Genom din prenumeration/gåvoprenumeration får fler kunskap om tidningen och tidningens innehåll får fler läsare. Tack för ditt engagemang!

Lyft blicken!