Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

KD och abortfrågan

| 2014-01-08 21:40:38
När Kristdemokraterna fick 7,14 procent i riksdagsvalet år 1991, hade partiet ett medicinsk-etiskt program som i stor utsträckning hämtade sin inspiration från de riksdagsmotioner som Alf Svensson lämnade in under sina tre år i riksdagen mellan 1985 och 1988.
Det är Alf Svenssons sista abortmotion under hans mandatperiod via det valtekniska samarbetet med Centerpartiet (1987/88 So424) som ordagrant låg till grund för stora delar av det medicinsk-etiska program som antogs av partiet år 1988. 

Partiorganet Kristdemokraten hade våren 1988 en artikel om riksdagsdebatten efter partiledaren Alf Svenssons abortmotion under hans sista år som riksdagledamot genom det valtekniska samarbetet med Centerpartiet. Artikelns rubrik citerar solidariskt partiledarens resonemang: ”Abortlagen främjar föraktet för det svaga”. (Kristdemokraten, nr 12, 1988).

1988 års medicinsk-etiska program inleds med att efterlysa en helhetssyn på människan och en etisk ramlag för all den forskning som berör foster, gen-teknik, provrörsbefruktning, fosterdiagnostik m.m. En rimlig slutsats angående tillkomsten av det medicinsk-etiska programmet är att partiledningen upplevde ett behov av att formulera vad man kommit fram till på dessa området under tre års riksdagsarbete.
Programmet slår fast att människolivets okränkbarhet måste gälla som norm över alla politikens fält (Sammanställning av aktuella medicinsk-etiska krav, 1988, sid. 4) och menar att livet börjar vid befruktningen (sid. 5) men hävdar att riksdagen genom abortlagen tagit bort ”den grundläggande rätten att överhuvudtaget födas” (sid. 7).

Programmet menar att lagstiftaren godtyckligt satt gränsen 18 veckor ”för rätt till abort utan restriktioner” (sid. 7) och uttrycker sig positivt om att riksdagen beslutat sig för att pröva 18-veckorsgränsen och överväga en sänkning (sid. 8).
Programmet kritiserar den människosyn som man menar ligger bakom abortlagen och beskriver den som ”ett normbildande inslag som påverkar större områden inom svensk lagstiftning… Den nuvarande abortlagen främjar föraktet för det svaga. Ett utbrett sådant synsätt kommer att leda till ett hårt, elitistiskt och ogästvänligt samhälle.” (sid. 9).
En mer restriktiv abortlag ses som en hjälp för kvinnan att stå emot påtryckningar från omgivningen: ”Den nuvarande abortlagen har kastat över hela ansvaret på kvinnan. Samhället tvår sina händer. Den enskilda kvinnan fråntogs det stöd som kan behövas mot påtryckningar utifrån.”
Fyra år efter att detta medicinsk-etiska program hade antagits, stormade alltså partiet in i riksdagen med hela 7,14 procent.
KD och abortfrågan