Våga tro på under, tecken och mirakler!

Kära vänner, partner och gåvogivare till Kanal 10. Det senaste året har jag och min fru Cecilia bett mer och mer tillsammans. Vi är ganska målmedvetna och ber ofta över väldigt specifika situationer som tex vänner som inte mår bra, men även för vardagliga bekymmer. Varje gång ber vi också att ha brinnande och passionerade hjärtan för vår Herre Jesus. Under denna tid har vi båda lagt märke till några saker som jag vill dela med mig av.
06 September 2021

Att bevara tron

Kära vänner, partner och gåvogivare till Kanal 10, Denna vår har två mediapersonligheter haft stora högtidsdagar som jag vill lyfta fram. En av dem är min far, Börje Claesson, som fyllt 80 år och den andra är Olof Djurfeldt, som har fyllt 90 år. Det är inte deras bedrifter jag tänker på, utan deras hängivenhet till evangeliet. När det gäller min far, så har jag haft förmånen att iaktta honom på nära håll, eftersom jag har arbetat tillsammans med honom i snart 30 år. Det enda han brinner för är att så många som möjligt ska få höra talas om Jesus.
01 June 2021

Frukta ej!

06 March 2021

Lita på Guds ord!

07 March 2021

Att gå på vatten

08 March 2021

Guds ord är levande!

10 March 2021

Gör Gud stor igen

02 December 2020

Mitt himmelska ID-kort

04 October 2020

Livet efter detta

09 September 2020

Be med öppen mun

08 August 2020
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙