Jesusfestivalen
Programmets sänds närmast
  • 28 april 16:00
  • 29 april 0:00
  • 29 april 8:00
  • 01 maj 16:00
  • 02 maj 0:00
  • 02 maj 8:00
  • 05 maj 16:00
Jesusfestivalen är Kanal 10s årliga festival. Varje sommar har vi en 10 dagar lång festival där vi samlar folk från hela landet för att tillsammans proklamera Jesus över vår stad och vårt land.  Jesusfestivalen är en evangelkal-profetisk konferens med talare från hela världen. För med info gå in på www.jesusfestivalen.se