Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.
30 min med Trosgnistan
Programmets sänds närmast
  • 18 april 18:30
  • 19 april 2:30
  • 19 april 10:30
  • 22 april 21:30
  • 23 april 5:30
  • 23 april 13:30
  • 25 april 18:30
I programmet "30 minuter med Trosgnistan" får du en inblick i biståndsorganisationens arbete runtom i världen. Trosgnistans Mission är en allkristen missionsorganisation baserad i Betelförsamlingen i Runemo. Församlingen är medlem i Evangeliska Frikyrkan.  Arbete bedrivs i 16 länder. Missionärer, biståndsarbetare och praktikanter är verksamma i några av de länder där Trosgnistans mission är representerad. I de partnerorganisationer som ingår i samarbetet finns 2650 församlingar med cirka 165 000 medlemmar. Cirka 2500 infödda pastorer och andra medarbetare är verksamma inom dessa nationella kyrkor.