Gudstjänst från Kristet Center Örebro
Programmets sänds närmast
  • 18 februari 10:00
  • 22 februari 17:00
  • 23 februari 1:00
  • 23 februari 9:00
  • 24 februari 18:00
  • 25 februari 2:00
  • 25 februari 10:00
Kristet Center är en församling som tror på att Guds Ord och Kristi kärlek kan förvandla varje människas liv. Vi tror också att alla människor, unga som gamla, kan växa i tron på Gud – till andlig mognad, för att upptäcka alla rika välsignelser som finns i tron på Jesus Kristus. För mer information gå till www.kristetcenter.se