Gudstjänst från Kristet Center Örebro
Programmets sänds närmast
  • 14 december 17:00
  • 15 december 1:00
  • 15 december 9:00
  • 16 december 17:00
  • 17 december 1:00
  • 17 december 9:00
  • 21 december 17:00
Kristet Center är en församling som tror på att Guds Ord och Kristi kärlek kan förvandla varje människas liv. Vi tror också att alla människor, unga som gamla, kan växa i tron på Gud – till andlig mognad, för att upptäcka alla rika välsignelser som finns i tron på Jesus Kristus. För mer information gå till www.kristetcenter.se