Open Doors
Programmets sänds närmast
  • 20 mars 23:30
  • 21 mars 7:30
  • 21 mars 15:30
Open Doors är en internationell organisation som arbetar i de länder där förföljelsen av kristna är som störst. Vi stärker, utrustar och uppmuntrar den lokala församlingen att, trots förföljelsen, vara Kristi ljus på dessa platser. För mer information gå in på www.open-doors.se