30 min med Trosgnistan
Programmets sänds närmast
  • 10 februari 20:30
  • 11 februari 4:30
  • 11 februari 12:30
  • 13 februari 21:30
  • 14 februari 5:30
  • 14 februari 13:30
  • 27 februari 19:30
I programmet "30 minuter med Trosgnistan" får du en inblick i biståndsorganisationens arbete runtom i världen. Trosgnistans Mission är en allkristen missionsorganisation baserad i Betelförsamlingen i Runemo. Församlingen är medlem i Evangeliska Frikyrkan.  Arbete bedrivs i 16 länder. Missionärer, biståndsarbetare och praktikanter är verksamma i några av de länder där Trosgnistans mission är representerad. I de partnerorganisationer som ingår i samarbetet finns 2650 församlingar med cirka 165 000 medlemmar. Cirka 2500 infödda pastorer och andra medarbetare är verksamma inom dessa nationella kyrkor.